Prevajanje italijanščine skozi zgodovino

Italijanski jezik po svetu govori že več kot 62 milijonov ljudi. Italijanščina je drugi jezik v Vatikanu. Na področju Kopra, Izole, Pirana ter hrvaški Istri živijo manjšine. Prav tako manjšine živijo na Korziki. Potomci izseljencev iz Italije živijo po vsem svetu. Zato je razširjena tudi v Luksemburgu, ZDA, Argentini ter Avstraliji ter v številnih nekdanjih italijanskih kolonijah. Zato je se je potreba po prevajanju italijanščine spreminjala tudi skozi zgodovino.

Razvoj italijanskega jezika

Razvoj jezika skozi zgodovina. Jezik se je razvil iz francoskega jezika. Na razširjenost jezika je močno vplivala sicilijanska šola. Italijanski jezik se je močno razširil v času rimljanskega imperija. Rimljanski imperij obsegal velik del Evrope ter Afrike. Potrebe po prevajanju italijanščine so se povečala tudi v času druge svetovne vojne ter v zadnjih dvajsetih letih zaradi vedno večje blagovne izmenjave.

Prevajanje italijanščine je postalo priljubljeno zaradi številnih izdelovalcev motornih vozil ter modnih hiš. Zaradi veliki priljubljenosti italijanskih modnih oblikovalcev je veliko povpraševanje po prevajanju italijanščine tudi pri nas. Naša obmejna mesta ima zelo veliko izmenjavo gostov, dobrin  ter denarja z sosednimi mesti v Italiji.

Prevajanje italijanščine v Sloveniji

V Sloveniji je veliko prevajalskih agencij, katere nudijo strokovno prevajanje italijanščine. Povpraševanje po strokovnih prevodih je veliko, saj je italijanščina peta na lestvice najbolj razširjenih jezikov na svetu. Govori jo kar 125 milijonov ljudi. Pri nas ne primanjkuje odličnih prevajalcev italijanskega jezika, zaradi neposredne bližine Italije. Številni prevajalci živijo prav v obmejnem pasu. Mnogi izmed njimi so obiskovali tudi dvojezično šolo. Tako so že od majhnih nog govorili več jezikov.

This entry was posted in Tuji jeziki and tagged . Bookmark the permalink.