Pred prevajanjem je potrebno prebrati celotno besedilo

prevajanje5Prevajanje je zahtevna in odgovorna dejavnost. Marsikdo se loti te dejavnosti zelo neodgovorno in nestrokovno. Veliko prevajalcev je na začetku svojega dela prepričanih, da bodo za prevajanje nekega besedila porabili malo časa. Vsako prevajanje zahteva določen proces. Najprej je potrebno besedilo v celoti prebrati. Med prevajanjem mora imeti prevajalec v mislih celotno izvorno besedilo. Prevajalec mora besedilo popolnoma razumeti, dobro mora poznati sporočilo besedila in tudi zelo dobro mora poznati kaj besedilo ne želi sporočiti.
Besedila so po zahtevnosti zelo različna. Nekatera področja prevajanja so zelo zahtevna in strokovna. Med najbolj zahtevnimi besedili so strokovna besedila. Zato se z leti posamezni prevajalci specializirajo za posamezna strokovna področja.
Bi si želeli postati prevajalec? Študirate prevajalstvo in iščete poklic? Oglejte si spletno stran Spletni Slovar.com in nas kontaktirajte za osebni sestanek z nami.

Prevedeno besedilo mora ohraniti preprostost.

Vsako prevajanje mora biti blizu izvirniku. Prevaja se pomen in ne dobesedno. Kdor se poslužuje strojnega prevajanja pri zahtevnih in strokovnih besedilih, naredi velike strokovne napake. Velikokrat se zgodi, da so prevodi zelo slabi, ker si prevajalec ne vzame dovolj časa za prevajanje. Nikoli ne sme prevajalec izpustiti zadnjo fazo prevajanja, to je pregled in popravki prevoda. Ta faza je zelo pomembna in ena izmed bistvenih faz prevajanja. Prevajalcu mora biti vodilo pri prevajanju, da se ohrani sporočilo in pomen izvirnega besedila. Pomembna je tudi lektura prevajanja. Prevajalske agencije, ki imajo zaposlene prevajalce različnih strok in za različne jezike, imajo velikokrat zaposlene tudi prevajalce, ki se ukvarjajo z lektoriranjem.

Vsak prevajalec, ki želi postati dober in strokoven in se odloči, da bo prevajanje njegova osnovna dejavnost, potrebuje kar nekaj delovnih izkušenj. Osvojiti mora veliko veščin in strategij. Teh na samem začetku ne more nihče poznati. Šolanje in diploma prevajalcu tega nikoli ne da.

Prevajalec se mora neprestano zavedati in imeti v mislih celotno besedilo, ko prevaja posamezne stavke oziroma povedi. Prevajanje zahteva razumevanje celotnega besedila, identificirati je potrebno obdobje in okoliščine v katerem je besedilo nastalo. Prevajalec mora imeti zelo različna znanja in sposobnosti in ne samo znanje jezika. Je pa seveda najbolj pomembno, da ima prevajalec posluh za jezik.

This entry was posted in Razno. Bookmark the permalink.