Kaj je obvezna izjava o varnosti z oceno tveganja?

Izjava o varnosti z oceno tveganja je uradni dokument, v katerem delodajalec izjavlja in zagotavlja, da bo izvajal vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja svojih delavcev in delavk pri delu. S podpisom dokumenta se zavezuje tudi, da bo vse morebitne nevarnosti in tveganja na delovnem mestu preprečeval, svoje delavce o njih obveščal, jih redno usposabljal za varno delo ter za to zagotavljal tudi potrebna materialna sredstva. Obvezna izjava o varnosti z oceno tveganja je v luči vse pogostejših kršitev delavskih pravic in slabih pogojev dela ter izkoriščanj nujno potreben dokument, ki bi mu morala posvetiti pozornost vsak delodajalec in delavec.

Izjava o varnosti z oceno tveganja, pripravljena s strani strokovnjaka

Tovrstni dokumentaciji veliko delodajalcev posveča le malo pozornosti in jih napiše zgolj za to, da zadovolji zakonske predpise, ki urejajo varstvo in zdravje pri delu. Pogosto so ocene tveganja, ki jih vključuje izjava o varnosti z oceno tveganja, napisane nekorektno, dokumentacija pa obleži v pisarnah delodajalcev. Kvalitetno spisana, predvsem pa upoštevana obvezna izjava o varnosti z oceno tveganja je ključnega pomena pri zaščiti delavcev pred morebitnimi poškodbami na delovnem mestu, tudi smrtjo, ter pomembno zagotovilo, da delodajalec delavcem omogoča delo v varnem in zdravem delovnem okolju.

Zdravo in varno delovno okolje kot ustavna pravica

Ustava od vsakega delodajalca zahteva, da svojim delavcem zagotavlja varno in zdravo delovno okolje. Ker posameznik na delu preživi povprečno po osem ur na dan in pet dni na teden, je pomembno, da je v tem času izpostavljen čim manjšim tveganjem – naj gre za izpostavljenost cigaretnemu dimu ali vdihovanje drugih škodljivih plinov in snovi. Naloga delodajalca je, da čim več morebitnih tveganj ob delu izključi, če pa delovno okolje kljub varnostnim ukrepom ne zagotavlja popolne varnosti in zdravja pri delu, pa mora delavcem zagotoviti osebno varovalno opremo. Obvezna izjava delodajalca zavezuje tudi k rednemu preverjanju ustreznosti delovnih namer ter odpravljanju nekorektnosti.

This entry was posted in Vsakdanje življenje and tagged , . Bookmark the permalink.